Byer i Danmark

Et mødested for folk med interesse for de mange Danske byer

  • Saltø skov
  • Saltø skov
Seneste indlæg
Populære indlæg
Anbefalede

Seneste indlæg

ajax-loader

Saltø skov

Dagligdagen i køkkenet på Saltø skovriddergård Den gamle skovridder stod altid tidligt op og vækkede folkene. I sommertiden var de oppe ved 4-5 tiden. Når der var malket, fik folkene davren i folkestuen, altid anrettet i et lerfad. Det bestod af kogt mælk med rugbrødsterninger, mens andre fik the, rugbrød og sigtebrød. I sommertiden fik… Read More

Bistrup

Omkring Bistrup har der boet Menesker siden år 800-, det vil sige at der har boet menesker her meget længe. Bistrups navn bliver i alle bøger tolket som biskoppens torp, han ejede Bistrup i ca 1370, det fremgård af jordbøgerne hos Roskildebispen. Biskoppen ejede på det tidspunkt ca. 4000 gårde eller en 1/4 af sjællands… Read More

Bellinge

Bellinge er en satellitby på det centrale Fyn med 4.585 indbyggere (2014), beliggende sydvest for Odense. Bellinge ligger i Odense Kommune og tilhører Region Syddanmark. Byen er kendt for sin kirke, Bellinge Kirke med dens mange gamle kalkmalerier. (kilde: Wikipedia)

Aunslev

Aunslev, tidligere Avnslev, er en landsby på Fyn med 412 indbyggere (2014). Aunslev er beliggende to kilometer nord for Hjulby, syv kilometer nordvest for Nyborg og 23 kilometer øst for Odense. Landsbyen tilhører Nyborg Kommune og er beliggende i Region Syddanmark. Den hører til Aunslev Sogn og i byen ligger Aunslev Kirke, samt Vibeskolen afd.… Read More

Askø

Askø er en ø i Smålandsfarvandet nord for Lolland. Øen hører til Lolland Kommune. Askø er en meget flad ø, som ved stormfloderne i 1858 og 1872 blev delvist oversvømmet. En del af øen, herunder den inddæmmede Kirkevig, er sikret med diger mod oversvømning. Indbyggertallet på Askø har været støt dalende siden 1945, da der… Read More

Arløse

Navnet Arløse er sammensat af to led, henholdsvis “ar” og “løse”. Efterleddet “løse” betyder lysning, mark med eng, græsgang eller måske et dalstrøg. Endelsen hører til blandt de ældste og kan henføres til tiden omkring 800-900 e. Kr. Det første led “ar” er formentlig en terrænbeskrivelse eller et gammelt navn på Arløsebæk. (kilde: Historisk Atlas)

Als (Mariagerfjord)

Als er en lille by i Himmerland med 927 indbyggere (2014), beliggende i Als Sogn. Byen hører til Mariagerfjord Kommune og ligger i Region Nordjylland. Bynavnet siges at stamme fra Alnæs, som betegnede det sydøstre “hjørne” af Himmerland. Als er beliggende ud til Kattegat på en bakkeø og omgivet af fladt land, oprindeligt som en… Read More

ajax-loader